Kapcsolat

Ügyfélfogadás :

Cím : 8400 Ajka  Szabadságtér 20 Héliosz Üzletház Földszint

E-mail: madljeno@gmail.com

Tel: 06-30-6805702

      06-30-6805701

            Hétfő : 14-16 ig 

            Kedd : 8-9 ig  15 -16 ig

            Szerda: 8-9 ig  15 -16 ig

            Csütörtök: 8-9 ig 15-16 ig 

            Péntek:8-9ig 15-16 ig

Munkaszüneti napokon és nyitvatartási időn kívül telefonos eggyeztetéssel állunk rendelkezésre.

AM kategória

2022.01.01.

Jelentkezési feltételek

Vállalkozási feltételek,, AM” kategória

 

A képzőszerv megnevezése:  

Mádl Jenő

Címe:   8400  Ajka    Timföldgyári út 6

e-mail cím: madljeno@gmail.com

Tel: 06-30-6805701

 

Formája:  

Egyéni Vállalkzó

Nyilvántartási szám: 3761980

Iskolavezető:   Mádl Jenő

e-mail cím: madljeno@gmail.com

Tel : 06-30-6805701

 

Ügyfélfogadás :

Cím : 8400 Ajka  Szabadságtér 20 Héliosz Üzletház Földszint

Tel: 06-30-6805702, 06-30-6805701

                

                Hétfő :                 14-16 ig 

                Kedd :       8-9 ig 16 -17 ig

                Szerda:     8-9 ig 16 -17 ig

                Csütörtök: 8-9 ig 16 -17 ig 

                Péntek:     8-9 ig 16 -17 ig

Munkaszüneti napokon és nyitvatartási időn kívül telefonos eggyeztetéssel állunk rendelkezésre.

Telephely :

8400 Ajka    Szabadságtér 20 Héliosz Üzletház Földszint

Tel : 06-30-6805701, 06-30-6805702

 

AM Nemzeti kategóriás Tanfolyamra az vehető fel, aki :

-14 életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb,

AM Nemzetközi kategóriás Tanfolyamra az vehető fel, aki :

-16 életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb,

Vizsgára bocsátás feltételei:

 

a jelentkező írni, olvasni tud

az elméleti tanfolyamot elvégezte

a 14. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

kitöltött jelentkezési lap;

gyakorlati vizsgát csak a 14. életév betöltése után tehet.

gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (10) levezetése, illetve az előírt

menettávolság (100 km) teljesítése után tehet.

vizsgadíj befizetése

 

Vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:

 

Sikeres forgalmi vizsgát követően  a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Ajka Járás

Kormányablak

8400 Ajka Új Élet utca 8.

A vizsgázó három munkanap mulva mehet a VEZETŐI ENGEDÉLY igénylés miatt, amennyiben az igényléskor az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését tanúsító igazolványt, ill. felmentetteknél az egészségügyi szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványt a vizsgázó bemutatta.

 

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek:

 

A tanfolyam és a vizsga a Vöröskereszt szervezésében a jogosítvány kézhezvételéhez szükséges

  / csak vizsgaköteles/.

 

Tantárgyak :

 

Közlekedési ismeretek  : 12 óra

Járművezetés elmélete : 4 óra

Elméleti órák 45 percesek

A járművezetés gyakorlata:

- alapoktatás óraszáma:  4 óra

- főoktatás óraszáma:   6 óra

 

Hiányzás :

 

A fenti óraszámok csak a kötelező előírt minimális óraszámokat tartalmazzák, melyeket mindenkinek

 teljesíteni kell. A hiányzást pótolni kell.

Ha 10%-át hiányzik a tanuló a tanfolyamról pótfoglalkozásra köteles járni.

Autósiskolánk lehetőséget nyújt minden tanulója számára az igény szerinti, díjmentes plusz órák

áthallgatására, konzultációkra, ill. hospitálásra. Elfogadható igazolás (orvos, hatóság, okt. intézmény)

hiánya esetén a mulasztás pótlása térítés köteles, melynek mértéke a mindenkori tandíj.

A-várható hiányzást egy nappal előtte köteles a tanuló bejelenteni- ellenkező esetben a hiányzás

költsége őt terheli.

                Pótóradíj: megegyezik az alapoktatás óradíjával

 

 

 

Tandíj:

Elméleti díj: 20.000 Ft

Regisztrációs Díj: 20000 Ft

Gyakorlati díj : 5500 Ft / óra.

Gyakorlati díj Saját Motorral: 4000 Ft/ó

Elsősegély nyújtási ismeretek: 15000Ft

Érvényesítendő tandíjaink, a tanuló által ténylegesen megkezdett és folyamatosan teljesített

tanfolyamokra vonatkozóan kerülnek megállapításra, mely a tanulóval kötött szerződésben kerül rögzítésre.

A tandíj árának változási jogát a képzőszerv fenntartja.

Befizetési mód: Átutalás, Kártyás és készpénzes. Számlát az iskola állít ki a tanuló felé a tandíj teljes kifizetése után.

 

KATEGÓRIA VIZSGADÍJAI

AM

 

 

Vizsgadíjak  VIB

11 800.-

 

 

KRESZ  számítógépes

 4 600.-

 

 

Járműkezelés

 3 600.-

 

 

Forgalmi

3 600.-

 

 

EÜ. vizsgadíj Vöröskereszt

8200.-

 

 

 

 

 

A képzés alóli Mentesség:

 

Az iskolavezető mentesítheti az egyes elméleti tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak megfelelő képesítésével rendelkezik.

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi

 foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti.

A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás

szerint működik közre.

Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a Közlekedési Felügyelőség engedélyezhet.

Akit az iskolavezető az ide vonatkozó jogszabályok alapján mentesített a foglalkozásokon

való részvétel alól, azt a Közlekedési Felügyelőség mentesítheti az adott tárgy

vizsgakötelezettsége alól.

 

 

 

 

A képzés megszakítása, a tanuló távozása :

 

A tanuló formanyomtatványon beadott írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és amennyiben az

lehetséges az addig elvégzettekről 3 munkanapon belül hivatalos igazolást adunk ki.

A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert a szerződésben 

rögzített anyagi vonzattal jár.

 

Az oktatás helyszíne :

 

Elmélet : 8400 Ajka  Szabadság Tér 20 Héliosz Üzletház Fsz.

                   8400 Ajka Kandó Kálmán ltp.4

Kihelyezett tanfolyamoknál változó

Gyakorlati pálya : 8500 Pápa Határ utca 28

                             8400 Ajka Sport utca 23

Gyakorlati vizsga (JK): Ajka,  Veszprém , Pápa

Gyakorlati vizsga (F) : Ajka,  Veszprém , Pápa

 

Pótórák igénylésének módja, díjai:

 

Pótórát az oktatóval kell egyeztetni, Díja megegyezik az aktuális oktatás díjával.

 

 

Engedélyező hatóság megnevezése: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 

Budapest

Pf.: 1

1440

Telefonszám: (06 1) 814-1818

E-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu

 

A képzés Felügyeletét ellátó szervezet: 


KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

 Veszprém

Kádártai út 33.

8200

Telefonszám: (06 88) 567-850

E-mail: veszprem@kavk.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló jogai és kötelezettségei :

 

A tanuló joga , hogy a szerződésben részletezett díjak ellenében vegyen részt a képzésen ,

elméleti , illetve gyakorlati vizsgát tegyen .

gépjárműtípust és oktatót választani, valamint a gyakorlás során használt gépjárművön vizsgázni

indoklás nélkül más oktatót kérni

a megbeszélt gyakorlati vezetésről – előtte két nappal történő bejelentéssel – elmaradni

a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét – a kölcsönös érdekeknek megfelelően –

oktatójával egyeztetni

a tanfolyamra meghatározott részletfizetési kedvezményt igénybe venni

 

Joga , hogy az oktatás során felmerülő problémáival felkeressen az iskolavezetőt , és panasszal éljen.

Ha panasza nem kerül orvoslásra, akkor joga van, hogy felkeresse a Nemzetközi Közlekedési

Felügyelőséget képzésfelügyelőjét, és ott éljen ezzel a lehetőséggel.

 

A tanuló Kötelessége:

a foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni

az oktatás során baleseti és tűzvédelmi előírásokat betartani

a foglalkozásokon kulturáltan – tanulótársait és az oktatás menetét nem zavarva – viselkedni

a foglalkozásokon személyesen részt venni, hiányzásait pótolni

a foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen készülni

 

 

Vizsgadíj befizetése:

 

Vizsgadíjakat befizetni a képzőszervünknél is lehet a mindenkori díjtétel szerint!

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

8200 Veszprém

Kádártai út 33.

részére fizeti be a képzőszervünk.

 

vissza