Kapcsolat

Ügyfélfogadás :

Cím : 8400 Ajka  Szabadságtér 20 Héliosz Üzletház Földszint

E-mail: madljeno@gmail.com

Tel: 06-30-6805702

      06-30-6805701

            Hétfő : 14-16 ig 

            Kedd : 8-9 ig  15 -16 ig

            Szerda: 8-9 ig  15 -16 ig

            Csütörtök: 8-9 ig 15-16 ig 

            Péntek:8-9ig 15-16 ig

Munkaszüneti napokon és nyitvatartási időn kívül telefonos eggyeztetéssel állunk rendelkezésre.

B kategória

2022.01.01.

Jelentkezési feltételek

Vállalkozási feltételek ,,B” kategória

 

A képzőszerv megnevezése: 

 

Mádl Jenő EV.

Címe: 8400 Ajka Timföldgyári út 6

e-mail cím: madljeno@gmail.com

Tel: 06-30-6805701

www.madljeno.hu


Formája: 

 

Egyéni Vállalkozó

Nyilvántartási szám: 3761980

Iskolavezető: Mádl Jenő

e-mail cím: madljeno@gmail.com

Tel: 06-30-6805701

 

Ügyfélfogadás:

 

Cím: 8400 Ajka Szabadságtér 20 Héliosz Üzletház Földszint

Tel: 06-30-6805702, 06-30-6805701

                

                Hétfő :                 14-16 ig 

                Kedd :       8-9 ig 16 -17 ig

                Szerda:     8-9 ig 16 -17 ig

                Csütörtök: 8-9 ig 16 -17 ig 

                Péntek:     8-9 ig 16 -17 ig

Munkaszüneti napokon és nyitvatartási időn kívül telefonos eggyeztetéssel állunk rendelkezésre 

Telephely:

 

8400 Ajka Szabadságtér 20 Héliosz Üzletház Földszint

Tel: 06-30-6805701, 06-30-6805702

 

 „B”  Nemzetközi kategóriás Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 

17 életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, regisztrációhoz szükséges adatok igazolása( sz.ig.;lakcím;e-mail;tel.sz. jogosítvány ezen okmányok érvényessége)

 

 

Vizsgára az bocsátható aki:


-a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztályt elvégzéséről nyilatkozik és a Bizonyítványát a Hatóságnak bemutatta

-az elméleti tanfolyamot elvégezte

-kitöltött jelentkezési lap;

-1-es számú orvosi alkalmassági vizsgáról igazolással rendelkezik

-elméleti vizsgát az tehet, aki az előírt életkort elérte vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb

-gyakorlati vizsgát csak az tehet, aki az előírt 17. életkort elérte

-gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet.

-vizsgadíjat befizette

 

Vizsgaigazolás kiadásának a feltételei:


Sikeres forgalmi vizsgát követően a

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Ajka Járás

Kormányablak

8400 Ajka Új Élet utca 8.

A vizsgázó három munkanap múlva mehet a VEZETŐI ENGEDÉLY igénylés miatt, amennyiben az igényléskor az elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését tanúsító igazolványt, ill. felmentetteknél az egészségügyi szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványt valamint az érvényes más kategóriás Vezetői engedélyét a vizsgázó bemutatta

 

Elsősegély-nyújtási ismeretek:


A tanfolyam és a vizsga a Vöröskereszt szervezésében a jogosítvány kézhezvételéhez szükséges / csak vizsgaköteles /.

 

Tantárgyak:


Közlekedési ismeretek: 16 óra

Járművezetés elmélete: 8 óra

Szerkezet és üzemeltetés: 4 óra

Elméleti órák 45 percesek

A járművezetés gyakorlata:

- alapoktatás óraszáma: 9 óra

- főoktatás óraszáma: 20 óra (vezetés forgalomban min. 14 óra, országúton min. 4 óra, éjszaka min. 2 óra) 

 

Hiányzás:


A fenti óraszámok csak a kötelező előírt minimális óraszámokat tartalmazzák, melyeket mindenkinek teljesíteni kell.

A hiányzást pótolni kell.

Ha 10%-át hiányzik a tanuló a tanfolyamról pótfoglalkozásra köteles járni.

Autósiskolánk lehetőséget nyújt minden tanulója számára az igény szerinti, díjmentes plusz órák áthallgatására, konzultációkra, ill. hospitálásra. Elfogadható igazolás (orvos, hatóság, okt. intézmény) hiánya esetén a mulasztás pótlása térítés köteles, melynek mértéke a mindenkori tandíj.

A-várható hiányzást egy nappal előtte köteles a tanuló bejelenteni- ellenkező esetben a hiányzás költsége őt terheli.

 

Tandíj:

Elméleti díj: 25.000 Ft

Regisztrációs Díj: 20000 Ft

Gyakorlati díj : 7000 Ft / óra.

Elsősegély nyújtási ismeretek: 15000Ft

Érvényesítendő tandíjaink, a tanuló által ténylegesen megkezdett és folyamatosan teljesített tanfolyamokra vonatkozóan kerülnek megállapításra, mely a tanulóval kötött szerződésben kerül rögzítésre.

A tandíj árának változási jogát a képzőszerv fenntartja.

Befizetési mód: Átutalás, Kártyás és készpénzes. Számlát az iskola állít ki a tanuló felé a tandíj kifizetése után.

Másik képzőszervtől érkező tanuló gyakorlati óradíj: 10000 Ft /50 perc (1óra)

Intenzív tanfolyam:   Heti min. 8ó, Alap óradíj +20%

Hétvégi vezetés esetén  Alap óradíj + 25% 

Ünnepnapokon való  vezetés esetén 10000 Ft/50 perc (1óra)

KATEGÓRIA VIZSGADÍJAI

B

 

 

Vizsgadíjak  VIB

15 600.

 

 

KRESZ  számítógépes

 4 600.-

 

 

Forgalmi

11 000.

 

 

EÜ. vizsgadíj Vöröskereszt

8200.-

 

 

 

 

 

A képzés alóli Mentesség:


Az iskolavezető mentesítheti az egyes elméleti, illetőleg a biztonsági ellenőrzés és

üzemeltetési tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyak

megfelelő képesítésével rendelkezik.

A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi

 foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti.

A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás

szerint működik közre.

Az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát csak a Közlekedési Felügyelőség engedélyezhet.

Akit az iskolavezető az ide vonatkozó jogszabályok alapján mentesített a foglalkozásokon

való részvétel alól, azt a Közlekedési Felügyelőség mentesítheti az adott tárgy

vizsgakötelezettsége alól.

 

A képzés megszakítása, a tanuló távozása:


A tanuló formanyomtatványon beadott írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és  az addig elvégzettekről 3 munkanapon belül hivatalos igazolást adunk ki.

A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert a szerződésben rögzített anyagi vonzattal jár (20000Ft).

 

Az oktatás helyszíne:


Elmélet: 8400 Ajka Szabadság Tér 20 Héliosz Üzletház Földszint

               8400 Ajka Kandó Kálmán ltp.4

      Kihelyezett tanfolyamoknál változó

Gyakorlati pálya: 8500 Pápa Határ utca 28

                          8400 Ajka Sport utca 23

Gyakorlati vizsga (F): Veszprém, Pápa

Járművek: Saját Járművek

                     Mercedes Benz A170

                     Mercedes Benz B180

                     Citroen Xsara Picasso

Tanuló saját járműjével is vezethet és vizsgázhat amennyiben megfelel az oktatói előírásoknak.(Közlekedési Hatóság Oktatói Műszaki Vizsga, erröl bemutatja az érvényes vizsgalapot.)

 

Pótórák igénylésének módja, díjai:

Pótórát az oktatóval kell egyeztetni.

Az aktuális Pótóra díj ellenében.

 

Engedélyező hatóság megnevezése:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály 

Budapest

Pf.: 1

1440

Telefonszám: (06 1) 814-1818

E-mail: kepzes-kghf@itm.gov.hu

 

A képzés Felügyeletét ellátó szervezet:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

Veszprém

Kádártai út 33.

8200

Telefonszám: (06 88) 567-850

E-mail: veszprem@kavk.hu

 

 

A tanuló jogai és kötelezettségei:


A tanuló joga, hogy a szerződésben részletezett díjak ellenében vegyen részt a képzésen,

elméleti, illetve gyakorlati vizsgát tegyen .

gépjárműtípust és oktatót választani, valamint a gyakorlás során használt gépkocsin vizsgázni

indoklás nélkül más oktatót kérni

a megbeszélt gyakorlati vezetésről – előtte két nappal történő bejelentéssel – elmaradni

a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét – a kölcsönös érdekeknek megfelelően –

oktatójával egyeztetni

a tanfolyamra meghatározott részletfizetési kedvezményt igénybe venni

Joga, hogy az oktatás során felmerülő problémáival felkeressen az iskolavezetőt, és panasszal éljen.

Ha panasza nem kerül orvoslásra, akkor joga van, hogy felkeresse a Nemzetközi Közlekedési

Felügyelőséget képzésfelügyelőjét, és ott éljen ezzel a lehetőséggel.

 

A tanuló Kötelessége:

a foglalkozásokon káros befolyásoltság nélkül, kipihent állapotban megjelenni

az oktatás során baleseti és tűzvédelmi előírásokat betartani

a foglalkozásokon kulturáltan – tanulótársait és az oktatás menetét nem zavarva – viselkedni

a foglalkozásokon személyesen részt venni, hiányzásait pótolni

a foglalkozásokon az oktató iránymutatása szerint dolgozni és rendszeresen készülni

 

 

Vizsgadíj befizetése:


Vizsgadíjakat befizetni a képzőszervünknél is lehet a mindenkori díjtétel szerint!

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közép-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Veszprém Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 

8200 Veszprém

Kádártai út 33.

részére fizeti be a képzőszervünk.

 

vissza